Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

Dziecko korzysta ze szczególnej ochrony, a ustawodawstwo i inne środki stworzą mu wszelkie możliwości i ułatwienia dla zdrowego i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności.

Deklaracja Praw Dziecka ONZ

Nasza misja

Pomagamy szkołom, placówkom i ośrodkom edukacyjnym w ochronie i przestrzeganiu praw dziecka i człowieka – ucznia i nauczyciela.

Wspieramy uczniów i nauczycieli w ochronie ich praw w szkole.

O nas

Statut
Fundacji

Zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania Fundacji „GoSzko”

Nasi
sponsorzy

Naszym sponsorem może zostać osoba albo firma, która wpłaci co najmniej 5 tys. zł

Certyfikowane
szkoły

Lista szkół, które otrzymały od nas certyfikaty szkół przestrzegających praw dziecka i człowieka

Wesprzyj nas

darowizna

5 000 zł

darowizna (tytuł sponsora)

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem

Aktualności

Deklaracja_Prezydent m. Lublina_Fundacja_Goszko
Współpraca z prezydentem miasta Lublin
13 grudnia 2021 r. podpisaliśmy deklarację współpracy z prezydentem miasta Lublin w zakresie realziacji projektu „Audyt poszanowania, przestrzegania i ochrony praw człowieka w lubelskich szkołach„. Współpracę podjęliśmy w związku ze…
Rozpoczynamy audyty w szkołach
Od października br. chcemy rozpocząć audytowanie szkół pod względem przestrzegania praw człowieka. Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w prowadzonych przez Fundację badaniach. Ich wyniki będą znane tylko dyrektorom szkół i…