Rozpoczynamy audyty w szkołach

Od października br. chcemy rozpocząć audytowanie szkół pod względem przestrzegania praw człowieka. Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w prowadzonych przez Fundację badaniach. Ich wyniki będą znane tylko dyrektorom szkół i posłużą do podnoszenia jakości ochrony praw uczniów i nauczycieli w audytowanej szkole.

Badanie jest bezpłatne i obejmuje przegląd dokumentów wewnętrznych, ankietę dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wywiad z przedstawicielami tych grup. Efektem audytu będzie raport zawierający ewentualne wskazania w zakresie podniesienie poziomu jakości pracy w szkole w obszarze poszanowania praw człowieka.

W celu zgłoszenia prosimy wysłać e-mail na adres: fundacja@goszko.org.pl z nazwą i adresem zgłaszanej szkoły oraz danymi zgłaszającego i wskazaniem jego roli w szkole. Zgłosić szkołę do audytu może każdy pracownik szkoły, rodzic lub uczeń.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy!