Zarząd fundacji

dr Adam Kalbarczyk

Filozof, etyk, polonista, pedagog, nauczyciel licealny i akademicki, współzałożyciel, twórca filozofii edukacyjnej i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Gimnazjum i Liceum im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, współautor podręczników licealnych i akademickich, autor licznych publikacji m.in. z zakresu etyki i filozofii, metodyki i edukacji.

Rada fundacji

r.pr. Artur Natcyn

Prawnik, radca prawny, specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek handlowych, a także prawa o stowarzyszeniach i fundacjach, doświadczony zastępca procesowy w sprawach gospodarczych i cywilnych, wieloletni członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Lublinie.

adw. Tomasz Przeciechowski

Prawnik, adwokat, działacz na rzecz praw człowieka, aktywny uczestnik opozycji demokratycznej w czasach PRL, obrońca działaczy „Solidarności” w procesach sądowych w czasie stanu wojennego, współpracownik Komisji Praw Człowieka i Obywatela oraz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, wieloletni członek i były wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Prawnik, sędzia, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny UW, doktor honoris causa Uniwersytetu w Osnabrück, były dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, sędzia konstytucyjny w latach 2007–2016, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2016, członek Komitetu Helsińskiego w Polsce, były sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także członek rady programowej Programu Spraw Precedensowych w tej fundacji, ekspert ONZ, Rady Europy i OBWE, autor licznych publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu prawa i sądownictwa oraz projektów nowelizacji aktów prawnych i ustaw.