Współpraca z prezydentem miasta Lublin

13 grudnia 2021 r. podpisaliśmy deklarację współpracy z prezydentem miasta Lublin w zakresie realziacji projektu „Audyt poszanowania, przestrzegania i ochrony praw człowieka w lubelskich szkołach„.

Współpracę podjęliśmy w związku ze staraniem o uzyskanie grantu z Funduszu Regionalnego programu „Aktywni Obywatele”, finansowanego ze środków Funduszu EOG. Nasz wniosek dotyczy zbadania oraz stworzenia programów rozwoju i podnoszenia jakości w zakresie poszanowania, przestrzegania i ochrony praw uczniów oraz nauczycieli w 30 publicznych szkołach Lublina.