Wniosek do dyrektora Zespołu Szkól Plastycznych w Lublinie

W związku z ogłoszonym przez dyrektora ZSP w Lublinie zakazem używania przez uczniów symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zwróciliśmy się z wnioskiem – w trybie dostępu do informacji publicznej – o wskazanie podstaw prawnych tego zakazu. Poniżej treść wniosku.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z odmową odpowiedzi na pytania, które zadałem w liście z 19 bm., zwracam uwagę, że udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły publicznej odbywa się nie tylko „w związku z prowadzonymi przez uprawnione do tego organy kontrolne postępowaniami”, ale także w trybie dostępu do informacji publicznej. 

W związku z tym, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wzywam Pana do wyjaśnienia, na jakiej podstawie sformułował Pan zakaz umieszczania w obrazach profilowych uczniów szkoły na platformie internetowej, służącej do nauczania on-line, symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Proszę także o  podanie podstaw prawnych ograniczenia praw uczniów w zapisie pkt. 5 par. 3 Regulaminu nauczania zdalnego ZSP w Lublinie o brzmieniu (gramatyka i stylistyka zapisu oryginalne): „Obrazkiem profilowym są tylko inicjały ustawione automatycznie”.

(http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/wp-content/uploads/2020/11/Regulamin_nauczania_zdalnego.pdf; dostęp: 24.11.2020)

Z poważaniem

dr Adam Kalbarczyk, prezes zarządu Fundacji