Popieramy protest przeciw zmianom prawa oświatowego

Fundacja „Goszko” popiera stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie proponowanej nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z tą zmianą, o możliwości prowadzenia w szkole zajęć przez organizacje pozarządowe ma decydować większość rodziców. Takie rozwiązanie sprawi, że prawa mniejszości oraz prawo poszczególnych rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostaną ograniczone. Pozornie demokratyczne rozwiązanie w istocie oznacza ograniczenie demokratycznych praw uczniów i ich rodziców. Więcej na stronie: obywateledlaedukacji.org

Pełny tekst stanowiska: www.batory.org.pl/oswiadczenie/stanowisko-organizacji-pozarzadowych-z-dnia-21-lipca-2020-r-w-sprawie-negatywnych-skutkow-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oswiatowe