Kontynuujemy działania wobec szkół ograniczających prawa uczniów

Od listopada ub. roku bezskutecznie próbujemy uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej wyjaśnienia na temat podstaw prawnych ograniczeń lub zakazów wyrażania przez uczniów poparcia dla protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Skierowaliśmy odpowiednie wnioski do trzech szkół: V LO w Lublinie, XXI LO w Lublinie i Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. W związku z tym, że dyrektorzy żadnej z tych szkół nie potrafili podać zasadnej podstawy prawnej dla tego rodzaju działań, zaproponowaliśmy im w trybie polubownym usunięcie bezprawnych zapisów ze szkolnych statutów i / lub regulaminów. Ponieważ nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na nasza prośbę, w najbliższym czasie wystąpimy o zmianę tych zapisów na drodze prawnej.