Interwencje w obronie praw uczniów

W związku z próbami ograniczenia przez szkoły wolności słowa i / lub prawa do zgromadzeń uczniów wystąpiliśmy:

  • do dyrektora XXI LO w Lublinie z apelem o odstąpienie od represjonowania uczniów za wyrażanie poglądów i udział w protestach,
  • do dyrektor V LO w Lublinie z apelem o przywrócenie prawa wyrażania swych poglądów poprzez dowolne – w obrębie prawa – kształtowanie swego wizerunku w obrazach profilowych platformy do nauczania on-line.

Zapowiedzieliśmy także w razie potrzeby interwencję w obronie praw uczniów, w tym udzielenie im wszelkiej pomocy, w tym pomocy prawnej, w celu ochrony ich wolności.