„Alfabet Paderewskiego” już w sprzedaży

Zachęcamy do zakupu i lektury właśnie wydanej książki współzałożyciela i twórcy filozofii edukacyjnej Międzynarodowych Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, Adama Kalbarczyka.

Alfabet Paderewskiego jest ciekawą, ilustrowaną zdjęciami ze szkolnych wydarzeń, opowieścią o ideach, które były ważne w tworzeniu międzynarodowego liceum Paderewski w Lublinie. Szkoła ta jest przykładem, jak można w praktyce realizować prawa człowieka i dziecka w edukacji.

Alfabet Paderewskiego odpowiada na pytania o to, w jaki sposób edukacja wiąże się z ludzkim szczęściem. Po co demokracja i wolność w szkole? Czy możliwa jest przyjaźń między nauczycielami a uczniami? Dlaczego tak ważne jest kształcenie dla tolerancji? Jak zapewnić, by uczeń był podmiotem, anie przedmiotem w nauczaniu i wychowaniu. Jak być wrażliwym na potrzeby młodych ludzi szkole?

Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele Fundacji Godność w Szkole “Goszko”.

Książkę można otrzymać pocztą po dokonaniu wpłaty 35 zł (za 1 egzemplarz) + 5 zł za wysyłkę na konto fundacji:

Fundacja Godność w Szkole „Goszko”

Nr rachunku bankowego: 04 1140 2004 0000 3502 8007 3772

W tytule wpłaty należy wpisać: za książkę / książki; imię nazwisko, adres do wysyłki.